اندازه پهنای سینه(اینچ.) دور کمر(اینچ.) دور باسن(اینچ.)
XS ۳۴-۳۶ ۲۷-۲۹ ۳۴٫۵-۳۶٫۵
S ۳۶-۳۸ ۲۹-۳۱ ۳۶٫۵-۳۸٫۵
M ۳۸-۴۰ ۳۱-۳۳ ۳۸٫۵-۴۰٫۵
L ۴۰-۴۲ ۳۳-۳۶ ۴۰٫۵-۴۳٫۵
XL ۴۲-۴۵ ۳۶-۴۰ ۴۳٫۵-۴۷٫۵
XXL ۴۵-۴۸ ۴۰-۴۴ ۴۷٫۵-۵۱٫۵

Created with Visual Composer